چکاپ الکترولیت های بدن

آزمایش‌های مربوط به الکترولیت‌های خون مانند اندازه‌گیری سدیم، پتاسیم، کلسیم خون از اهمیت زیادی در سلامت بدن برخوردار هستند. پنل چکاپ الکترولیت های آزمایشگاه چکاپ کرج شامل موارد زیر است : Basic Metabolic PanelPlasma and urine osmolalityCreatinine clearanceFree water clearanceAnion gap

آزمایشات چکاپ تیروئید

کم کاری و پر کاری تیروئید ممکن است موجب مشکلات مختلفی برای بدن بشوند. این بیماری بدون علامت را تنها با چکاپ تیروئید میتوانید تشخیص دهید. چکاپ تیروئید برای مادرانی که قصد اقدام برای بارداری دارند و افرادی که در خانواده خود سابقه کم کاری یا پر کاری تیروئید وجود دارد ضروری است. Thyroxine (free…

آزمایش چکاپ استخوان و مفاصل

چکاپ استخوان و مفاصل به شما کمک میکند که از بیماری های مرتبط با استخوان ها و مفاصل خود مطلع شده و پیش از خطرساز شدن مشکل را برطرف کنید. پنل چکاپ مفصل و استخوان در آزمایشگاه چکاپ کرج شامل موارد زیر است : AlbuminCalciumPhosphorusOsteocalcinProtein, totalUric acidAlkaline phosphatase25-OH Vitamin D