آزمایشگاه چکاپ کرج، علاوه بر تمامی بیمه های پایه، با تمامی بیمه های تکمیلی معتبر کشور طرف قرارداد بوده و به صورت آنلاین با سامانه های بیمه تکمیلی در ارتباط است. به همین دلیل بدون نیاز به معرفی نامه و یا مراجعه به دفاتر بیمه، صرفا با حضور در آزمایشگاه و ارائه مدارک شناسایی معتبر و نسخه پزشک ( الکترونیک یا فیزیکی ) میتوانید از پوشش تکمیلی درمان خود استفاده نمایید. 

آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه آسیا