مارکر CD38

مارکر CD38 یک پروتئین سطحی است که بر روی تعدادی از سلول‌های ایمنی، از جمله برخی از سلول‌های بنیادی خون و سلول‌های لنفوسیتی (مانند سلول‌های B و T) یافت می‌شود. این مارکر در بسیاری از فرآیندهای سلولی، از جمله تکثیر سلولی، تفکیک سلولی و مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده (آپوپتوز) نقش دارد. در زمینه تشخیص پزشکی، CD38 به عنوان یک مارکر

ادامه مطلب »

مارکر CD34

مارکر CD34 یک پروتئین سطحی است که بر روی سلول‌های بنیادی و پیش‌سازهای خونی، به ویژه در مغز استخوان، یافت می‌شود. این مارکر به عنوان یک شناسه سلولی مهم در زمینه هماتولوژی (شناسایی و مطالعه سلول‌های خونی) و پزشکی انتقالی به کار می‌رود. نقش اصلی و عملکرد دقیق CD34 هنوز به طور کامل شناخته نشده است، اما به نظر می‌رسد

ادامه مطلب »

مارکر CD45

CD45، که با نام “لکوسیت کامان آنتی‌ژن” نیز شناخته می‌شود، یک پروتئین سطحی مهم روی سلول‌های خونی، به ویژه سلول‌های سفید خون (لوکوسیت‌ها) است. این پروتئین یک فسفاتاز تیروزینی است که در تنظیم سیگنال‌دهی سلولی و فعال‌سازی لوکوسیت‌ها نقش کلیدی دارد. CD45 برای عملکرد مناسب سیستم ایمنی ضروری است و در تمایز و تنظیم فعالیت‌های مختلف سلول‌های ایمنی نقش دارد.

ادامه مطلب »