چکاپ الکترولیت های بدن

آزمایش‌های مربوط به الکترولیت‌های خون مانند اندازه‌گیری سدیم، پتاسیم، کلسیم خون از اهمیت زیادی در سلامت بدن برخوردار هستند. پنل چکاپ الکترولیت های آزمایشگاه چکاپ کرج شامل موارد زیر است : Basic Metabolic PanelPlasma and urine osmolalityCreatinine clearanceFree water clearanceAnion gap

اطلاعات بیشتر

آزمایشات چکاپ تیروئید

کم کاری و پر کاری تیروئید ممکن است موجب مشکلات مختلفی برای بدن بشوند. این بیماری بدون علامت را تنها با چکاپ تیروئید میتوانید تشخیص دهید. چکاپ تیروئید برای مادرانی که قصد اقدام برای بارداری دارند و افرادی که در خانواده خود سابقه کم کاری یا پر کاری تیروئید وجود دارد ضروری است. Thyroxine (free…

اطلاعات بیشتر

آزمایش چکاپ استخوان و مفاصل

چکاپ استخوان و مفاصل به شما کمک میکند که از بیماری های مرتبط با استخوان ها و مفاصل خود مطلع شده و پیش از خطرساز شدن مشکل را برطرف کنید. پنل چکاپ مفصل و استخوان در آزمایشگاه چکاپ کرج شامل موارد زیر است : AlbuminCalciumPhosphorusOsteocalcinProtein, totalUric acidAlkaline phosphatase25-OH Vitamin D

اطلاعات بیشتر

آزمایشات چکاپ عملکرد کلیه

پنل فانکشن کلیه یا Renal Function شامل آزمایشاتی است که عملکرد کلیه را مشخص خواهد کرد. پنل چکاپ کلیه در آزمایشات چکاپ شامل آزمایشات زیر است: AlbuminCalciumCarbon DioxideChlorideCreatinineGlucosePhosphorusPotassiumSodiumUrea Nitrogen (BUN)

اطلاعات بیشتر

آزمایشات چکاپ دیابت شیرین

آزمایشات چکاپ دیابت شیرین یا DIABETES MELLITUS در آزمایشگاه چکاپ کرج شامل آزمایشات زیر است Basic Metabolic Panel (Calcium, Carbon Dioxide,Chloride, Creatinine, Glucose, Potassium, Sodium,BUN)Hemoglobin A1cAnion gapLipid profile (Triglycerides, HDL-Cholesterol,Total Cholesterol, LDL-Cholesterol)

اطلاعات بیشتر